Danas 10. listopada obilježava se Svjetski dan beskućnika – ovogodišnji sloga „ULICA NIJE DOM“

ULICA NIJE DOM

Povodom Svjetskog dana beskućnika, 10.listopada, Hrvatska mreža za beskućnike koja okuplja 18 članica i drugih dionika koji skrbe o beskućnicima provode aktivnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti za problem beskućnika i beskućništva.

I ove godine HMB, u Rijeci, organizira Nacionalni susret sa sloganom „ULICA NIJE DOM“ sa ciljem upozoravanja javnosti i donositelje odluka na svim razinama na sve veći broj beskućnika i osoba u siromaštvu koje preko noći mogu završiti na ulici te da beskućništvo nije problem samo pojedinca već je problem našeg društva.

U sklopu borbe protiv beskućništva i socijalne isključenosti udruga Institut Pula ima otvoreno prenoćište i dnevni boravak u partnerstvu sa Gradom Pula i udruga “Aja” (sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike),  stambenu zajednicu za hitne smještaje te projekt SVJETIONIK SOLIDARNOSTI (Financirano sredstvima Europske unije. Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost) kojeg provodimo u Puli i Zagrebu u partnerstvu sa udrugom PETPLUS, a koji ima za cilj informirati i educirati korisnike o svim njihovim pravima i mogućnostima sukladno EU povelji i Hrvatskom zakonodavstvu te destigmatizirati siromaštvo i senzibilizirati javnost o problemu beskućništva.

Ovim putem želimo se zahvaliti svim volonterima, suradnicima, donatorima koji nesebično pomažu rad organizacija koje diljem Hrvatske skrbe o beskućnicima i osobama u riziku od siromaštva.

Ove godine predstavljaju se 7 znanstvenih istraživanja koje imaju za svrhu donošenja kvalitetnih smjernica i javnih politika u području beskućništva, siromaštva i socijalne isključenosti. Smjernice su definirale ključne potrebe , definicije ali i cijeli niz usluga koje će doprinijeti učinkovitoj međusektorskoj suradnji u skrbi o beskućnicima na svim razinama.

Mi, kao organizacija, se nikada nećemo pomiriti sa činjenicom da je nekim ljudima ulica jedini dom jer ULICA NIJE DOM I ULICA NIKOME NE BI SMJELA POSTATI DOM, A BESKUĆNIŠTVO NIJE NIČIJI IDENTITET

U sklopu borbe protiv beskućništva i socijalne isključenosti provodimo projekt ?????????? ???????????? u partnerstvu s Udruga PET PLUS u Puli i Zagrebu s ciljem informiranja i edukacije korisnika o svim njihovim pravima i mogućnostima sukladno EU povelji i Hrvatskom zakonodavstvu te destigmatizirati siromaštvo i senzibilizirati javnost o problemu beskućništva.

Projektom Svjetionik solidarnosti radimo na rješavanju problema nedostatka cjelovite podrške beskućnicima na području Zagreba, Pule, Poreča, ali i cijele Hrvatske. Podižemo svijest o problemima beskućnika, prakticiramo holistički pristup pružanja podrške korisnicima u ostvarivanju njihovih prava te zagovaramo političke promjene radi rješavanja problema beskućništva. Na Svjetski dan socijalne pravde pozivamo na osvještavanje problema koji postaju sve veći u Hrvatskoj i pozivamo na međusobnu solidarnost.


Projekt Svjetionik solidarnosti

Naziv projekta na engleskom jeziku: Beacon of Solidarity

Nositelj projekta: Udruga Institut Pula

Partner na projektu: Udruga PET PLUS

Početak i kraj projekta: 01.09.2023. – 31.08.2024.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 56.356,75 eura

Opći cilj projekta: rješavanje problema nedostatka cjelovite podrške beskućnicima na području Zagreba, Pule, Poreča, ali i cijele Hrvatske.

Specifični ciljevi projekta: podizanje svijesti o problemima beskućnika, holistički pristup pružanja podrške korisnicima u ostvarivanju njihovih prava te zagovaranje političkih promjena radi rješavanja problema beskućništva.

Kratki opis projekta:

CILJ: Udruga Institut Pula i Udruga PET PLUS projektom „Svjetionik solidarnosti“ imaju za cilj rješavanje problema nedostatka cjelovite podrške beskućnicima na području Zagreba, Pule, Poreča, ali i cijele Hrvatske.

Rješavanje problematike: Uz nedostatak cjelovite podrške, tu su problemi nedovoljnih kapaciteta smještaja, ovisnost o inicijativama civilnog društva umjesto strukturne nacionalne politike, nedostatak nacionalnih strategija , pa tako i regionalne stambene politike socijalnog zbrinjavanja te poteškoće s ostvarivanjem prava na prebivalište, a samim time i zdravstvenu skrb. Nedovoljna informiranost korisničke skupine o vlastitim pravima i mogućnostima koje bi im osigurale bolju kvalitetu života.

Projekt se fokusira na podizanje svijesti o navedenim problemima, holistički pristup pružanja podrške korisnicima u ostvarivanju njihovih prava te zagovaranje političkih promjena radi rješavanja navedenih izazova kroz 8 aktivnosti:

 • Savjetovanje podizanje svijesti o pravima korisnika i informiranje o dostupnim uslugama i resursima.
 • Prikupljanje podataka – prikupljanje informacija i povratnih informacija korisnika radi donošenja adekvatnih politika.
 • Informiranje i podrška – pružanje informacija o strukturalnim problemima te poticanje korisnika na aktivno sudjelovanje u borbi protiv beskućništva.
 • Pružanje smještaja – osiguranje sigurnosti, stabilnosti i integracije korisnika u društvo.
 • Street work – pružanje podrške i informacija beskućnicima te zagovaranje političkih promjena.
 • Radionice afirmacije ekonomskih i socijalnih prava – osnaživanje korisnika kroz stjecanje vještina i znanja.
 • Održavanje izložbi fotografija – mijenjanje perspektive javnosti o beskućništvu i podizanje svijesti.
 • Održavanje okruglih stolova – identifikacija prioriteta i strategija za zagovaranje političkih promjena.

Rezultati projekta:

 • Povećan opseg i kvaliteta podrške u zajednici ranjivim skupinama
 • Povećana svijest lokalne zajednice i javnosti o potrebama i pravima ranjivih skupina u riziku beskućništva i socijalne isključenosti
 • Ojačana suradnja između organizacija uključenih u projektFinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost udruge Institut Pula i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Program Impact4Values sufinancira Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.