Drug Policy Futures- debata o novim politikama za droge

U Beču smo pozvani na sjednicu Drug Policy Futures, svjetsku platformu koja je osnovana s ciljem utjecanja na politike koje se odnose na borbu protiv zlouporabe droga. Sastanak je održan 12. ožujka i donesene su smjernice o lobiranju u svrhu donošenja boljih zakona. Institut Pula je prisustvovao na poziv San Patrignana, vodećeg partnera u projektu Triple R.