PULA4NEET

White_full

Osnovne informacije o projektu

Nositelj projekta: Udruga Institut Pula

Ukratko: Aktivacijom neaktivnih mladih iz NEET skupine (mladih do 29 godina) i njihovim uključivanjem na tržište rada izravno se doprinosi razvoju lokalne zajednice, ali i uravnoteženom i pravičnom gospodarskom razvoju u dužem roku kroz izbjegavanje oportunitetnog troška za društvo koje ostanak u neaktivnosti podrazumijeva. Kroz aktivaciju i osnaživanje neaktivnih mladih utječe se na smanjenje rizika od siromaštva i socijalno uključivanje korisnika u lokalnu zajednicu. Projektom će se utjecati na ukupno 25 mladih osoba kojima će se omogućiti obrazovanje i profesionalno usmjeravanja potrebno za izlazak iz statusa neaktivnosti.

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured PulaOtvoreno učilište Diopteručilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih

Trajanje projekta: 06.07.2021.-06.07.2023. (24 mjeseca)

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu broj poziva: UP.01.2.0.04 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donijeli su Odluku o financiranju projekta PULA4NEET – UP.01.2.0.04.0061 u iznosu od 1.981.082,54 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 95,9700957%. Trajanje projekta je od 06.07.2021. do 06.07.2023.

Projekt financiran iz: Europskog socijalnog fonda u u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opći cilj: omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te njihovo osnaživanje za aktivno sudjelovanje na tržištu rada

Ciljne skupine:

  • mladi neaktivni pripadnici NEET skupine (mladi do 29 godina) kojima će se kroz projekt pružiti obuhvatni pristup (programi za razvoj i unapređenje vještina, informiranje, podrška) kako bi olakšao njihov ulazak na tržište rada i potaknulo njihovo uključivanje u postojeće mjere ili daljnje obrazovanje i osposobljavanje u suradnji s partnerima.

Cilj projekta:

  • Projekt PULA4NEET ima za cilj omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te njihovo osnaživanje za aktivno sudjelovanje na tržištu rada kroz provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja NEET osoba u Istarskoj županiji.

Kontakt za više informacija:

Nositelj – Udruga Institut Pula:

Partner – Učilište Diopter

Partner – Učilište Studium

    • 091 356 0000

Logotip projekta:

 

FB3-1
Lenta-i-ESF

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014. – 2020. Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Lenta-i-ESF