resocijalizacija

Od 2007. godine do danas intenzivno provodimo grupe samopomoći za osobe koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, a imaju izrečenu mjeru liječenja od ovisnosti. Jednako tako pružamo i različite oblike pomoći za članove njihove obitelji. U sklopu naših projekata razvili smo sustav prihvaćanja osoba koje se vraćaju sa tretmana rehabilitacije (zdravstvene ustanove ili terapijske zajednice) kao i prihvat osoba koje se vraćaju sa izdržane kazne zatvora, a sve sa ciljem reintegracije korisnika u društvo.

Kroz posljednjih nekoliko godina djelovanja na razvoju suradnje i partnerskih odnosa, Udruga Institut Pula je uspostavila stabilan odnos s Ministarstvom pravosuđa RH, Upravom za zatvorski sustav, Probacijskim uredom u Puli, Centrom za socijalnu skrb i Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije. U 2013. godini su želju za sudjelovanjem u našem programu resocijalizacije pismenim putem iskazali gotovo svi zatvori i kaznionice u RH. Za 2014.- 2015. godinu, formalizirane su suradnje sa zatvorom u Puli, kaznionicom u Valturi, zatvorima u Zadru, Šibeniku i Lepoglavi te Kaznionicom  u Valturi. Kako bismo uspostavili suradničku mrežu koja je važna za boljitak naših korisnika, uspostavljena je neformalna suradnička mreža s mnogim udrugama diljem Hrvatske i regije, a kako bismo mogli kvalitetno provoditi program resocijalizacije, osigurali smo prijenos znanja i iskustava te širenje primjera dobre prakse, ne samo u području resocijalizacije, već i u organizacijskom razvoju. Jako se malo udruga i institucija bavi resocijalizacijom bivših ovisnika te je potreba za našom podrškom velika, ali je i potreba za profesionalizacijom našeg posla od velike važnosti za zajednicu u kojoj djelujemo. U tom smislu surađujemo s udrugama iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Mreža suradnje s humanitarnim udrugama, a posebno s Udrugom „Naš san njihov osmijeh“ omogućuje nam da lakše osiguramo neke osnovne životne potrepštine za naše najpotrebitije korisnike kako bi im se osigurao pristojan život te ih se motiviralo da kontinuirano rade na svom potpunom osamostaljivanju. Što se suradnje s terapijskim zajednicama tiče, najviše surađujemo s terapijskim zajednicama „Ne- ovisnost“ Osijek, „Moji dani“ Đurmanec i „Susret“ Čiovo (za žene), zatim Teen Challenge Nova Vas nad Dragonjom (Slovenija), Remar Hrvatska i Remar Srbija.

S kapacitetima kojima kao udruga raspolažemo, u posljednjih nekoliko godina uspijevamo uspješno pružati psiho- socijalnu podršku obiteljima bivših ovisnika, kao i samim apstinentima. Sustavan rad na prevenciji recidiva na području Istarske županije dovodi do laganog smanjenja stope predoziranih ovisnika- zatvorenika za vrijeme izdržavanja kazne. Broj apstinenata u poslije- penalnom razdoblju također je u laganom porastu. Svemu tome puno doprinosi rad na jačanju socijalnih kapaciteta ovisnika te uspješna motivacija korisnika na nastavak liječenja. Kroz naš ih se program resocijalizacije stalno potiče na odgovorno ponašanje prema sebi i prema okolini te se snaži njihova povezanost s ostalim segmentima društva, što svakako olakšava njihovu punu integraciju. Uslugama programa resocijalizacije obuhvatili smo 1482 korisnika,

 • od toga, 557 korisnika su osobe na izdržavanju kazne zatvora (kroz Klub liječenih ovisnika, odnosno grupe samopomoći koje provodimo,
 • 198 obitelji čiji su članovi bili na rehabilitaciji ili na izdržavanju kazne zatvora,
 • 153 korisnika primili su potporu u obliku donacije hrane, odjeće i obuće,
 • 27 malodobne djece čiji su roditelji na rehabilitaciji ili na izdržavanju kazne zatvora primilo je višestruke donacije u obliku hrane, odjeće i obuće te školskog pribora,
 • 165 korisnika se kontinuirano kontaktiralo za vrijeme trajanje rehabilitacije (grupe u terapijskim zajednicama, motiviranje za uključivanjeu programe resocijalizacije pri drugim udrugama i sl.)
 • 17 korisnika programa koji stanuju u Istarskoj županiji smo u potpunosti školovali i omogućili im da završe sve razrede srednje škole- od srednje ekonomske, trgovačke, komercijaliste, vozača tereta do kuhara),
 • nakon završenih tretmana rehabilitacije, 17 osoba se uključilo u praćenje apstinencije u trajanju od 18 mjeseci, a 15 ih je uspješno završilo program,
 • nakon izdržane kazne zatvora, 15 korisnika se uključilo u praćenje apstinencije, od toga je 11 uspješno završilo bez recidiva, kako kriminalnog, tako i heroinskog.

Osim navedenoga,

 • omogućili smo terapijski izlazak uz pratnju članova Udruge za 32 zatvorenika,
 • u praćenje uvjetnog dopusta bilo je uključeno 5 osoba,
 • kroz 23 posjeta terapijskim zajednicama, od 2010. g. kroz motivaciju za uključivanje u program resocijalizacije bilo je uključeno 313 korisnika,
 • ostvarena je suradnja s Upravom za zatvorski sustav te zatvorima i kaznionicama pojedinačno,
 • ostvarena suradnja s brojnim udrugama i institucijama koje nam omogućavaju pružanje sveobuhvatne podrške osobi.

Kroz grupe podrške i savjetodavne razgovore u procesu liječenja i služenja zatvorskih kazni, uspijevamo osnažiti vezu između korisnika i Udruge, što je preduvjet za nastavak rehabilitacije i prilagodbe u kasnijem razdoblju. Većina je naših korisnika uključena u akcije koje Udruga provodi, a svakodnevno im pomažemo i u ponovnoj izgradnji odnosa s obitelji, ostvarivanju njihovih osnovnih socijalnih prava, školovanju i potrazi za zaposlenjem.