Održana radionica Financijskog menadžmenta za udruge

Održana trodnevna radionica Financijskog menadžmenta za udruge

Održana trodnevna radionica Financijskog menadžmenta za udruge koje djeluju već duži niz godina u HUiU BLOK-u, od 6.12. do 8.12.2022. god. u sklopu projekta Mehanizam strukturiranog dijaloga.Na radionici o primjeni Zakonodavnog okvira za udruge obradili smo niz tema s kojima se udruge svakodnevno susreću u svom radu: Izrada financijskog i operativnog plana, rebalansi financijskog plana; Javna nabava; Novosti u poslovanju udruga; Zaštita na radu te izrade pravilnika i akata koji su neophodni u redovnom poslovanju udruga.Polaznici radionice su uz teorijski dio u praktičnom djelu usvojili dodatna znanja i vještine upravljanja.

Kontakt za više informacija:

Voditelj – Udruga Institut Pula:

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je logo-institut-1024x607.png

Koordinator – Čarobnjakov šešir

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je CS-logo-boja-1024x512.png
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Logotipi-1024x343.png

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Broj poziva: UP.04.2.1.11.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva donijeli su Odluku o financiranju projekta „Mehanizam strukturiranog dijaloga – osnaživanje OCD-ova na području Istarske županije“ – UP.04.2.1.11.0244 u iznosu od 437.194,74 kuna. Projekt se financira iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Trajanje projekta je od 23.6.2022. do 23.6.2023.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014. – 2020. Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali


Odricanje od odgovornosti:

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Udruge Institut Pula i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske niti Europske Unije.