Održana završna konferencija Triple R projekta u Zagrebu

Dvogodišnji EU projekt “Triple R” u kojem smo sudjelovali kao partneri završio je dvodnevnom konferencijom koja se održala u Zagrebu 15. i 16. studenoga ove godine. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravstva, Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, Ministarstva pravosuđa, Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zdravstvenih ustanova, kao i predstavnici nevladinog sektora te studenti Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta. Projektni partneri predstavili su rezultate i nalaze projekta, a konferencija je završila okruglim stolom na temu oporavka osoba ovisnih o drogama te reintegracije u društvo oporavljenih ovisnika o drogama. Zahvaljujemo svima na sudjelovanju i nadamo se daljnjoj suradnji!