projekti

Trenutno se provode slijedeći projekti:

U.P.E.Z.– Programi smanjenja šteta odgovor su na sveopći porast broja korisnika droga, osoba koje se bave prodajom seksualnih usluga, kao i povećanjem broja osoba s rizičnim seksualnim ponašanjem. Program se sastoji iz dva dijela, od čega prvi obuhvaća posrednu prevenciju i posredan rad s korisnicima droga i to na način da se distribuira sterilan pribor za IVKD (intravenske korisnike droga) i sakuplja upotrijebljeni; zatim kroz distribuciju kondoma i edukativnih materijala seksualnim radnicima- cama, svodnicima i MSM (homoseksualnim) osobama. Osnovni cilj i svrha programa je SMANJENJE DRUŠTVENIH POSLJEDICA UZIMANJA DROGA i RIZIČNOG SEKSUALNOG PONAŠANJA. Također, program predviđa kontinuirano motiviranje na prestanak uzimanja droga i uspostavljanje trajne apstinencije, uključivanje u programe liječenja, prestanak rizičnog seksualnog ponašanja, testiranja na krvlju i spolno prenosive bolesti, odnosno očuvanje zdravlja pojedinca. U.P.E.Z. se odvija na ulici, mjestima gdje ovisnici borave, žive ili koriste droge te kroz Dnevni centar (DROP IN), gdje je korisnicima omogućen boravak, topli napitak, održavanje osobne higijene, pranje robe i socijalni kontakt sa zaposlenicima. Program obuhvaća rad s 400 ovisnika, od toga 250 posrednih korisnika koji svakodnevno injektiraju droge ili neki supstitut te 150 ovisnika koji uzimaju pribor i 200 osoba u riziku. Stoga značajno doprinosi sigurnosti svih građana gradova i općina s područja Županije, gdje se skupljaju uporabljene igle i štrcaljke. Neposrednim se radom s ovisnikom utječe i na sve članove njegove obitelji te zajednici općenito jer je programom predviđena motivacija na liječenje i prestanak uzimanja sredstava ovisnosti.

Udruga Institut Pula provodi ovaj program od konca 2006. godine, nakon što je zaposlila još jednog djelatnika. Udruga Terra Rijeka pružila nam je svu potrebnu edukaciju za implementaciju programa, a Ministarstvo zdravlja odobrilo je novčane resurse kako bi projekt zaživio. Od 01.01.2006. g. projekt se kontinuirano i svakodnevno provodi na području grada Pule, a tijekom 2007. g. obuhvatio je sve veće gradove i općine Istarske županije. 2011. g. Udruga usvaja svoj prvi strateški dokument, koji je usklađen sa strateškim dokumentima relevantnih državnih tijela (MiZ i Ured za droge) te u 2013. g. osiguravamo sredstva za otvaranje Dnevnog centra. Dugogodišnji rad dao je kao rezultat konstantno povećanje broja korisnika programa, dispozicije infektivnog otpada, veću uključenost ovisnika iz drugih gradova, sveobuhvatnost projekta i aktivnosti.

Od 2016. godine, U.P.E.Z. se terijatolno dijeli na dva područja: Pulu i jugoistočnu Istru te Poreč i sjeverozapadnu Istru. U kolovozu 2017. godine otvorili smo Dnevni centar u Poreču.

S.N.O. (Sigurnije noćno okruženje) – S.N.O. kroz informiranje, edukaciju i uspostavljanje mreže dionika nastoji utjecati na smanjenje zdravstvenih rizika za sudionike noćnih zabavnih aktivnosti te na smanjenje negativnih posljedica povezanih rizičnih ponašanja za zajednicu općenito.

Opći cilj projekta: Suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti u noćnom okruženju.

Posebni ciljevi:

  • Stvoreni temelji, osnove i preduvjeti za implementaciju mjera koje smanjuju zdravstvene rizike za posjetitelje događanja u noćnom okruženju, kao i negativnih posljedica koje iz njih proizlaze.
  • Osigurati sustav i metode promicanje provedbe Zakona odnosno usvajanje i primjena  standarda „sigurnijeg noćnog okruženja“
  • Utjecati na stvaranje  okruženja koje vodi računa o zdravlju i dobrobiti posjetitelja noćnih događanja
  • Podignuti razinu osviještenosti  posjetitelja noćnih i zabavnih događanja o rizicima koje poduzimaju u odnosu na točenje alkoholnih pića i omogućiti im pristup alatima za smanjenje šteta
  • Osigurati preventivne aktivnosti i smanjiti broj kriznih zdravstvenih situacija u noćnom okruženju.

Sigurna Pula – prikupljanje i dispozicija infektivnog otpada s javnih površina u Puli i bližoj okolici.

Sigurna Pula je projekt predviđen kao niz akcija čišćenja javnih površina, napuštenih objekata, stanova i fortifikacijskih objekata u kojima intravenski korisnici droga žive i / ili koriste droge, od odbačenog infektivnog otpada, odnosno uporabljenog narkomanskog pribora te prikupljanja iskorištenog pribora za injektiranje droga direktno od ovisnika (needle exchange).

Zlouporabu droga prate razne zarazne bolesti poput HIV-a, hepatitisa, krvlju i spolno prenosivih bolesti. Posljedice zlouporabe droge ne ostavljaju svoj trag samo na društvu i pojedincu, već i u prirodi i okolišu, pričinjavajući time štete još većih razmjera. Prvenstveno, one su vidljive kroz onečišćenje okoliša s infektivnim i potencijalno infektivnim otpadom, primjerice odbačenim ili skrivenim narkomanskim priborom (šprice, igle). Infektivni otpad sadrži patogene biološke agense (bakterije, viruse, gljivice, parazite) koji zbog svojeg tipa, koncentracije ili virulencije u određenim uvjetima mogu izazvati bolest u ljudi koji su im izloženi. Slučajnim dolaskom u kontakt s takvim otpadom može doći do razvoja zaraznih bolesti. Infektivni medicinski otpad, osobito oštri predmeti, odgovoran je za najviše akcidentalnih situacija koje se spominju u stručnoj literaturi.

Udruga Institut Pula posljednjih 10 godina kontinuirano ulaže resurse u sanaciju javnih površina. Pula se suočila s problemom odbačenog infektivnog otpada na javnim površinama, a najučestalije su bile okolice osnovnih i srednjih škola, fortifikacijski objekti, parkovi i napuštene zgrade u državnom i privatnom vlasništvu. Novine su bile prepune članaka koji su upozoravali na opasnost od ubodnog incidenta, ali i svjedočanstava ogorčenih građana koji su gotovo svakodnevno upozoravali da se u njihovom susjedstvu ovisnici okupljaju i da redovito mogu vidjeti osobe koje si injektiraju droge bez imalo srama. Iz ljubavi prema gradu i građanima, koji su postali kolateralne žrtve ovisničkih navika, odlučili smo započeti s čišćenjem lokacija od odbačenih štrcaljki i igli te smo u posljednjih nekoliko godina sanirali većinu gradskih površina, parkova, tvrđava, okolica vrtića, škola, šetališta i druge zelene površine. Prije devet godina, u suradnji s Ministarstvom zdravstva RH, razvili smo program razmjene pribora (needle exchange) kojim motiviramo intravenske korisnike droga da nam uporabljeni pribor vraćaju, no ni dan danas nismo uspjeli zahvatiti apsolutno sve intravenske korisnike droga, tako da još uvijek postoji potreba kontinuiranog obilaženja lokacija i sakupljanja otpada na zdravstveno siguran način. Zaposlenici Udruge Institut educirani su u području sakupljanja i odlaganja infektivnog otpada te su verificirani od strane Ministarstva zdravstva, ali i Ministarstva zaštite okoliša. Prostorije udruge posjeduju Gauss Kruger koordinate i jedini smo koji zadovoljavamo visoke javnozdravstvene sigurnosne standarde kako bismo mogli vršiti ovakvu aktivnost.

TRIPLE R– Rehabilitation for Recovery and Reinsertion, europski je projekt u kojem sudjelujemo.

Ciljevi:

  • Razmjena dobre prakse među europskim partnerima na polju rehabilitacije
  • Smanjenje recidiva i kriminala povezanog sa zlouporabom droga
  • Stvaranje troškovno efikasnog modela rehabilitacije od zlouporabe droga, društvene reintegracije i pravosudnih intervencija, s naglaskom na ispitivanju novih modela i alternativnih mjera za zatvorske kazne za ovisnike o drogama
  • Diseminacija materijala unutar zemalja članica EU u svrhu potpore implementaciji efikasnih modela rehabilitacije, oporavka i reintegracije

Aktivnosti:

Sve aktivnosti predstavljaju logičan slijed i jedna proizlazi iz druge, uz tri glavne teme: rehabilitacija, društvena reintegracija i pravosudna intervencija. Prva linija aktivnosti je menadžment i koordinacija. Druga je razmjena dobrih praksi, studijske posjete i edukativne aktivnosti, iz čega će se kreirati materijal za tiskanje priručnika o rehabilitaciji, smjernica za društvenu reintegraciju i za pravosudne intervencije. Priručnik i smjernice koje će projekt proizvesti promovirat će saznanja o EU i internacionalnom nivou rehabilitacijskih modela intervencija, počevši od primjera dobrih praksi terapijskih zajednica uključenih u projekt, uključujući njihove referentne i reintegracijske mreže.

Zaključna konferencija u Zagrebu fokusirat će se na diseminaciju znanja i projektnih materijala europskim i internacionalnim institucijama, stvarateljima politika u državama projektnih partnera te nacionalnim stručnjacima kako bi se omogućila daljnja implementacija u zemljama članicama EU, kao i potencijalnim zemljama- kandidatima.