Pristupi brošuri na linku.
Kako se predstaviti poslodavcu – Brošura za podršku pri lakšoj pripremi za nastup na tržištu rada
Kreiranje brošure i projekt PULA4NEET sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014.-2020. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi brošuri na linku.

Brošura Spolno prenosive bolesti

Hvala sponzorstvu Lenis farmacevtike koji je omogućio tiskanje brošura i održavanje edukacije. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi letku na linku.
Informativni letak projekta PULA4NEET


Kreiranje letka i projekt PULA4NEET sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014.-2020. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi brošuri na linku
Brošura – Obuka osoblja u noćnim lokalima

Projekt “Zdrav i siguran noćni život mladih”  Ova brošura tiskana je u sklopu projekta S.N.O.-Sigurnije noćno okruženje, 2018. godine”. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi brošuri na linku
Brošura – Standardi za poboljšanje zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta u ugostiteljskoj industriji 

PRIRUČNIK O PRIMJENI I ANALIZA UČINKOVITOSTI

Ova brošura tiskana je u sklopu projekta S.N.O.-Sigurnije noćno okruženje, 2018. godine”. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi brošuri na linku
Brošura – Standardi za poboljšanje zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta u ugostiteljskoj industriji 

OSNOVNE ČINJENICE ZA MENADŽMENT

Ova brošura tiskana je u sklopu projekta S.N.O.-Sigurnije noćno okruženje, 2018. godine”. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi brošuri na linku.

Brošura – Lav u meni – Program prevencije pušenja među mladima.

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku pomoć Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, u sklopu programa prevencije „Lav u meni“. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi letku na linku.

Letak – Drop-In Centar

Rad “Drop – in” centra fnanciraju: Ministarstvo zdravlja RH, Istarska županija i Grad Pula. Letak je tiskan sredstvima Ministarstva zdravlja RH. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula