PULA4NEET

 

Potpisan i dodijeljen ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za Projekt PULA4NEET

Potpisali smo ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt PULA4NEET u okviru poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Naziv projekta:

 

Sažetak:

PULA4NEET

Aktivacijom neaktivnih mladih iz NEET skupine (mladih do 30 godina) i njihovim uključivanjem na tržište rada izravno se doprinosi razvoju lokalne zajednice, ali i uravnoteženom i pravičnom gospodarskom razvoju u dužem roku kroz izbjegavanje oportunitetnog troška za društvo koje ostanak u neaktivnosti podrazumijeva. Kroz aktivaciju i osnaživanje neaktivnih mladih utječe se na smanjenje rizika od siromaštva i socijalno uključivanje korisnika u lokalnu zajednicu.

Nositelj projekta:

Vrijednost projekta:

Trajanje projekta:

EU Sufinanciranje:

Partneri:

Udruga Institut Pula

1.981.082,54 kuna

06.07.2021.-06.07.2023. (24 mjeseca)

95,9700957%

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Pula, Otvoreno učilište Diopter, učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih

Projekt promiče umrežavanje i međusektorsku suradnju kroz suradnju različitih dionika kao projektnih partnera. Poseban naglasak na prednosti međusektorske suradnje naglasiti će se prilikom izrade online publikacije koja će biti dostupna svih organizacijama civilnog društva koje su zainteresirane za provedbu projekta u području aktivnog rada sa NEET skupinom. Udruga Institut Pula provodi projekt u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Pula, učilištem Diopter i učilištem Studium. Projektom će se utjecati na ukupno 25 mladih osoba kojima će se omogućiti obrazovanje i profesionalno usmjeravanja potrebno za izlazak iz statusa neaktivnosti.

Pula4Neet potpisivanje ugovora
Pula4Neet potpisivanje ugovora1

 

Projekt financiran iz:

Operativni program: 

 

Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Opći cilj:

 

Ciljne skupine:

 

Cilj projekta:

  • omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te njihovo osnaživanje za aktivno sudjelovanje na tržištu rada
  • mladi neaktivni pripadnici NEET skupine (mladi do 30 godina) kojima će se kroz projekt pružiti obuhvatni pristup (programi za razvoj i unapređenje vještina, informiranje, podrška) kako bi olakšao njihov ulazak na tržište rada i potaknulo njihovo uključivanje u postojeće mjere ili daljnje obrazovanje i osposobljavanje u suradnji s partnerima.
  • Projekt PULA4NEET ima za cilj omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te njihovo osnaživanje za aktivno sudjelovanje na tržištu rada kroz provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja NEET osoba u Istarskoj županiji.

Kontakt osoba za više informacija:

Varja Bastiančić – 098/367-317

e-mail: institut.lungomare@gmail.com

Više informacija o projektu saznajte OVDJE.

element2_A4 (1)

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014. – 2020. Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.


Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije