Sudjelovali smo na 60. komisiji CND-a u UN-u u Beču

Zajedno s našim partnerima, predstavili smo publikaciju EU projekta “Triple R”, 13. ožujka u Ujedinjenim nacijama u Beču, tijekom 60. zasjedanja svjetske Komisije o drogama (Commision on Narcotic Drugs). Predstavljeni su priručnik i brošure o rehabilitaciji, oporavku i reintegraciji liječenih ovisnika o drogama. Priručnik izlazi iz tiska 20. ožujka, a PDF verzija moći će se skinuti sa web stranice projekta.