Sudjelovali smo na konferenciji o resocijalizaciji liječenih ovisnika

Sudjelovali smo na konferenciji o  provedbi Projekta resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama u proteklih 11 godina pod naslovom – „Projekt resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama kao ključ uspješnog oporavka od ovisnosti – izazovi i postignuća“ koja se održala u Zagrebu, Hotel International, 28. i 29. studenog 2018.godine u organizaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Konferencija je imala za glavni cilj prezentirati ključne rezultate i postignuća Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama te raspraviti izazove za njegovu daljnju provedbu, kao i dati smjernice za unapređenje i prilagodbu postojećih programa i mjera u području resocijalizacije. Osim navedenog, jedan od ciljeva Konferencije bio je i raspraviti mogućnosti prilagodbe Projekta resocijalizacije i Protokola novim izazovima u konceptu oporavka od ovisnosti koji podrazumijeva proces cjelokupnog tretmana osobe koja iz ovisnosti i problematične uporabe droga treba postati aktivan član društva.

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama usvojila je Vlada Republike Hrvatske 19. travnja 2007. godine i može se reći da se ovaj Projekt provodi već 11 godinu za redom u koordinaciji Ureda, kao i da je postigao značajne rezultate o čemu svjedoči sve veći broj liječenih ovisnika koji se iz godine u godinu uključuju u Projekt.

Na konferenciji su govorili predstavnici Ureda za suzbijanje zlouporabe droga RH, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva pravosuđa- Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Središnje službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te organizacija civilnoga društva: Udruge Porat iz Zadra, Udruge Vida iz Rijeke, Udruge Institut iz Pule, Udruge Proslavi oporavak iz Sarajeva, Udruge Ne-ovisnost iz Osijeka, Humanitarne organizacije Zajednice Susret iz Zagreba i Lige za prevenciju ovisnosti iz Splita. Sudionici su u prezentacijama govorili o provedbi mjera iz Projekta  od 2007. – 2017. godine, uz analizu provedbe Projekta s osvrtom na postignuća, teškoće i izazove s kojima su se suočavali pri provedbi ovog Projekta u proteklom razdoblju. Aktivno smo se uključili i sudjelovali u radu na Okruglim stolovima u okviru prvog i drugog dana Konferencije na teme: Protokol suradnje i postupanja u provedbi Projekta resocijalizacije – prednosti i nedostaci temeljem praćenja i evaluacije i Liječeni ovisnici na tržištu rada (zapošljavanje u okviru javnih radova, privatnog sektora i socijalnog zadružnog poduzetništva) – izazovi, postignuća i mogućnosti daljnjeg unapređenja.