1. prosinac 2016. – Obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a

WAD_2016_B1_v7_exp

Već dvadeset i osam godina, 1. prosinca se svake godine u svijetu i Hrvatskoj brojnim događanjima i aktivnostima obilježava Svjetski dan AIDS-a. Cilj je podići svijest javnosti i ukazati na javnozdravstveni značaj HIV/AIDS-a: rizike i mjere zaštite, važnost prevencije, ranog dijagnosticiranja, liječenja i skrbi za oboljele, kao i pokazati solidarnost prema oboljelima, te dati doprinos smanjenju stigme i diskriminacije, ali i zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja. Međunarodni simbol svjesnosti i podrške prevenciji i liječenju HIV infekcije i AIDS-a je crvena vrpca (engl. red ribbon).

Pametni telefon postao je dio svakodnevnog života, pogotovo među mladima. Koristimo ih za gotovo sve aktivnosti: pretraživanje interneta, komunikaciju, posao, zabavu… Današnji mladi su generacija tehnologije i edukacije u pokretu. Moderna edukacija uključuje upotrebu modernih tehnologija kao što su besplatne, interaktivne i edukativne, svima dostupne mobilne aplikacije. HZJZ i HUHIV su u partnerstvu izradili prvu takvu inovativnu platformu u Hrvatskoj i mobilnu aplikaciju „Spolno zdravlje”. Ovaj moderan pristup mladima na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući procjenu rizičnih spolnih ponašanja, savjete za odgovorno spolno ponašanje i preporuke za zaštitu zdravlja, testiranje i liječenje, sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama.

Tim povodom, i ove godine udruga Institut Pula će obilježiti Svjetski dan AIDS-a, uz potporu Ministarstva zdravstva, Istarske županije i Grada Pule.
U četvrtak, 01.12.2016. godine u 10:00h ujutro na Narodnom trgu u Puli,na info punktu će volonteri i djelatnici udruge Institut Pula dijeliti edukativne brošure i flyere te latex prezervative, a sve u svrhu promocije spolnog zdravlja.
U akciju će se uključiti i Tehnička škola Pula, Medicinska škola Pula te Gimnazija Pula gdje će se postaviti info pult sa edukativnim brošurama i prezervativima. Manifestaciji prisustvovati će i dr. Jasna Valić iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Veselo vas iščekujemo!