Iskustva polaznika programa obrazovanja u PULA4NEET projektu

Projekt PULA4NEET traje od 06.07.2021. do 06.07.2023.

  • Aktivacijom neaktivnih mladih iz NEET skupine (mladih do 29 godina) i njihovim uključivanjem na tržište rada izravno se doprinosi razvoju lokalne zajednice, ali i uravnoteženom i pravičnom gospodarskom razvoju u dužem roku kroz izbjegavanje oportunitetnog troška za društvo koje ostanak u neaktivnosti podrazumijeva. Kroz aktivaciju i osnaživanje neaktivnih mladih utječe se na smanjenje rizika od siromaštva i socijalno uključivanje korisnika u lokalnu zajednicu
  • Pojam „NEET“ označava mlade u dobi 15-29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), a kako bi im se omogućio pristup tržištu rada te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.  Pojam NEET izveden je iz engleskog izraza Not in Education, Employment or Training

Kroz projekt je 25 mladih NEETovaca dobilo Uvjerenje o prekvalifikaciji te smo zaista sretni što su sudjelovali u projektu.

Njihova iskustva i doživljaje o sudjelovanju u projektu možete pogledati na videu:

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu broj poziva: UP.01.2.0.04 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donijeli su Odluku o financiranju projekta PULA4NEET – UP.01.2.0.04.0061 u iznosu od 1.981.082,54 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 95,9700957%. Trajanje projekta je od 06.07.2021. do 06.07.2023.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Lenta-i-ESF.png

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014. – 2020. Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.


Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije