POPRAĆENOST RADA UDRUGE INSTITUT U MEDIJIMA U PERIODU OD 01.01.2023.-31.12.2023.

Pristupi poveznicama klikom na link ili na sliku. Zahvaljujemo medijima na pružanju potpore našem radu.

 
SVE OBJAVE NA NAŠOJ STRANICI U PERIODU OD 01.01.2023.-31.12.2023. 

Pristupi poveznicama klikom na link ili na sliku.