prevencija

U 2005. godini, Udruga Institut Pula počela je provoditi projekte prevencije zlouporabe droga među učenicima osnovnih i srednjih škola s područja cijele Istarske županije i šire, na inicijativu tadašnjeg župana koji je iskazao zabrinutost zbog visoke stope zlouporabe droga u našoj županiji. Sukladno tome, režirali smo i snimili sveukupno tri dokumentarna filma, dobili smo suglasnosti Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te smo postali sastavni dio nastavih aktivnosti u svim srednjim školama u Istarskoj županiji. Projekti su se godinama provodili za sve učenike od 1. do 4. razreda i to tri puta na godinu. Naš preventivni program (dokumentarni film i radionica) sastavni su dio obaveznih predavanja na Pravnom fakultetu u Rijeci. Kasnije su se programi prevencije proširili na prevenciju uporabe duhanskih proizvoda i alkohola, prevenciju spolno prenosivih bolesti te, u novije vrijeme, prevenciju vršnjačkog i elektroničkog nasilja. Od 2005. do 2016. godine, ovim smo radionicama obuhvatili više od 22.000 učenika.

2006. i 2007. godine bili smo angažirani u Bosni i Hercegovini kako bi pomogli organizacijama civilnog društva da uvedu programe prevencije u tamošnjim školama te smo radili u srednjim školama u Banja Luci, Travniku, Sanskom Mostu, Zenici, Doboju, Krupi na Vrbasu i Bočacu.

Kontinuirano provodimo kampanje- povodom Međunarodnog dana mladih već 6 godina za redom u centru Pule organiziramo za građane bezalkoholni koncert; obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv ilegalne trgovine drogama te Mjesec borbe protiv droga i druge važne datume. 

Od samih početaka djelovanja vodili smo računa o tome da brinemo o potrebama mladih na lokalnoj razini te godinama provodimo sustave podrške jačanja njihovih osobnih kapaciteta. Iz tog smo razloga za projekte i programe koje provodimo uveli sustav lokalizacije potreba i pružanja odgovora na trendove ponašanja i potreba. Djeca i mladi su od prvog dana naša najzastupljenija korisnička skupina i danas, baš kao i prije deset godina, zastupamo stajalište kako se najviše resursa kojima Udruga raspolaže treba staviti u funkciju pomoći djece i mladih, kako bismo u što većoj mjeri učinili dostupnima projekte koji odgovaraju na „današnje potrebe i današnje trendove“. Tako su nastali noviji projekti prevencije koji su po svojoj svrsi i naravi usmjereni vrlo mladoj djeci, a odgovaraju na pojavnost novih trendova ponašanja, odnosno problema s kojima se susreću i s kojima odrastaju današnja djeca.

Izvršna direktorica Udruge, Varja Bastiančić, članica je tri stručna tima Vlade RH, i to u području pojavnosti i prevencije novih droga na Hrvatskom tržištu; u području smanjenja šteta te Radne skupine za izradu Smjernica za sigurnije noćno okruženje i glazbene festivale, što je dovoljan pokazatelj da nas dionici koji kreiraju politiku uvažavaju kao organizaciju koja značajno može doprinijeti u poboljšanju sustava kvalitete.