harm_reduction

Program smanjenja šteta (harm reduction) odgovor je na sveopći porast droga i humanizira fenomen ovisnosti o drogama. Omogućuje adekvatnu skrb o ovisnicima koji nisu procesu liječenja. U radu s njima, cilj nam je motivirati ih na testiranja (spolno i krvlju prenosive bolesti) i na odlazak u proces liječenja koji im je u tom trenutku potreban. Prevencijom širenja HIV/AIDS-a, hepatitisa i drugih bolesti, u zajednici promičemo zdrave životne stilove i izbore te omogućujemo i potičemo naše korisnike na dostojanstven i zdrav život. Mi smo jedna od rijetkih udruga koja ima otvoren Dnevni centar („Drop-in“ centar- tek treći u cijeloj Hrvatskoj) gdje ovisnici mogu svakodnevno brinuti o svojim osnovnim potrebama (osobna higijena, topao napitak, pranje rublja). Također, omogućujemo im i mjerenje razine šećera u krvi i kontrolu tlaka (Udruga zapošljava dvije medicinske sestre). Educiramo ih i motiviramo na pravilno korištenje sterilnog pribora i njegovo pravilno odlaganje, a organiziramo i eko-akcije prikupljanja infektivnog otpada iz okoliša zajedno s našim korisnicima koji su u programu resocijalizacije. U Drop-in centru zapošljavamo ljude koji i sami uspješno apstiniraju dugi niz godina (više od 15 godina), kao i educirane medicinske djelatnike. Naša mreža kontakata po Istarskoj županiji omogućuje da distribuciju sterilnog pribora i prikupljanje i pravilno odlaganje infektivnog otpada proširimo na cijeli teritorij Istarske županije. Ono što nam omogućuje kvalitetan i nesmetan rad jest povjerenje koje smo stekli kod svojih korisnika otvorenom komunikacijom, direktnim pristupom, dostupnošću i radom. Već niz godina svojim programima djelujemo na oporavak i reintegraciju u društvo osoba s problemom ovisnosti, što za direktni učinak ima boljitak njihove neposredne okoline (obitelj), a posljedično i dugoročno pozitivan utjecaj na društvo i našu lokalnu zajednicu. Od samih početaka provođenja programa, ostvarujemo punu financijsku podršku. Program nalazi svoju posebnost u tome što je usmjeren na najisključenije društvene skupine, a to su: intravenski ovisnici o drogama, beskućnici ovisnici o alkoholu i drogama, seksualni radnici/ radnice, muškarci koji imaju seksualne odnose s drugim muškarcima (MSM), žene koje imaju seksualne odnose s drugim ženama i transrodne osobe (LGBT). Osnovni je cilj provedbe programa utjecati na smanjenje negativnih posljedica nastalih uzimanjem droga i prevencija HIV/AIDS-a među populacijom rizičnog ponašanja.

Dnevni boravak:

Ovim programom uspjeli smo humanizirati fenomen ovisnosti, tretman ovisnika, uspostaviti cijeli niz socijalnih usluga, ali kao najvažniji rezultat izdvajamo mogućnost da svakodnevno interveniramo, odnosno motiviramo ovisnike na potpuni prestanak uzimanja droga. Radno vrijeme Dnevnog boravka u Puli je od 7 do 18 sati svakog radnog dana i provodi slijedeće aktivnosti:

 • organiziranje radionica edukativnog karaktera u svrhu prevencije HIV/ AIDS-a među intravenskim korisnicima droga i očuvanja zdravlja korisnika u suradnji s HZJZ-om i Općom bolnicom u Puli;
 • kontinuirano savjetovanje, praćenje stanja, motiviranje i upućivanje korisnika sukladno njihovim potrebama (poticati testiranja, poticati uključivanje u programe skrbi, promovirati i isticati prednosti apstinencije i dr.);
 • privlačenje korisnika kroz testiranje na razine šećera i krvnog tlaka, praćenje tjelesne težine i mogućnost mjerenja tjelesne temperature, dostupnost televizije i društvenih igara;
 • ponuda hrane korisnicima koji su izrazili glad i osiguravanje većeg broja donatora;
 • ponuda toplog napitka;
 • mogućnost održavanja osobne higijene;
 • mogućnost pranja robe;
 • distribucija sterilnog pribora u prostorijama udruge i preuzimanje uporabljenog pribora;
 • distribucija kondoma;
 • mogućnost korištenja telefona i Interneta;
 • pisanje zamolbi, životopisa i sl.;
 • organiziranje dolazaka operatera raznih terapijskih zajednica te organizacija kreativno- edukativnih radionica.

U 2017. godini, uz potporu Ministarstva zdravstva RH te Grada Poreča, otvorili smo i Dnevni centar u Poreču.

Osnovni je cilj programa osigurati sustav socijalnih usluga za korisnike, tj. promovirati ili pružati usluge koje bi, koristeći metode socijalnog rada, pridonijele blagostanju i razvoju kako pojedinaca, tako i skupina u zajednici te njihovu prilagođavanju društvenom okruženju. Socijalne usluge u reformiranom sustavu socijalne skrbi Hrvatske podrazumijevaju poticanje suradnje pojedinaca i dobrovoljnih ili drugih organizacija radi uspostave i održavanja takvih usluga. Dnevnim centrom odgovaramo na zadovoljavanje osnovnih– temeljnih  ljudskih potreba (sukladno Maslowoj hipotezi).

Redovito sudjelujemo i u javnim raspravama pri izradi nacionalnih strategija, akcijskih i operativnih planova vezanih uz problematiku prevencije ovisnosti i borbe s ovisnošću i njezinim posljednicama općenito. U posljednjih smo nekoliko godina kroz sudjelovanje u javnoj raspravi doprinijeli izradi sljedećih dokumenata:

Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi (2012-2014), Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj (2012-2014), Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga (2009-2012), Nove smjernice za liječenje virusnih hepatitisa 2010. Naš je doprinos dan i pri sastavljanju izvješća za UNDP/HIV-AIDS Croatia. Sudjelovali smo i u  izradu Nacionalne strategije za liječenje virusnih hepatitisa i u izradi novih Nacionalnih smjernica za provedbu programa  smanjenja šteta.

Predsjednica Udruge Institut Pula Varja Bastiančić članica je radne skupine za Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u RH, u sklopu Nacionalnog informacijskog sustava za droge u Republici Hrvatskoj (NISD) imenovana od strane predstojnika Vladinog Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i članica stručne radne skupine pri istom uredu za izradu Nacionalnih smjernica i strategije provedbe programa smanjenja šteta u RH. Sukladno Protokolu putem ove Radne skupine sudjelujemo u savjetovanju Ureda o općoj strategiji NISD-a, metodama prikupljanja i analize podataka, komunikacijskoj strategiji i daljnjem razvoju, raspravi o aktualnim temama i trendovima koji se javljaju u tom području; sudjelujemo u predlaganju konkretnih aktivnosti i mjera te u izradi radnih dokumenata i stručne literature. Ovo nam omogućava da informiramo donositelje odluka na nacionalnoj razini o trendovima koji se javljaju u području rada s ovisnicima, apstinentima i obiteljskim odnosima oslabljenima ovisnošću te istovremeno da i sami prikupimo relevantne informacije od drugih sudionika u ovom procesu kako bismo kvalitetnije djelovali na lokalnoj razini. Jednako tako, na lokalnu razinu putem dostupnih kanala komunikacije prenosimo informacije o trendovima i pojavnostima novih droga na europskoj i nacionalnoj razini. Od 2016. godine, predsjednica udruge je također članica novoosnovane Radne skupine za izradu Smjernica za sigurnije noćno okruženje i glazbene festivale pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH.

U posljednjih nekoliko godina prepoznati smo i od strane MUP-a, Policijske postaje Pula, koji su se s nama snažno povezali. S njima surađujemo posebno kroz program smanjenja štete, i to kada su im potrebni savjeti ili inovativna rješenja u borbi protiv ovisnosti a osobito u zaštiti građana na području Pule (dispozicija infektivnog otpada). Na temelju naših preporuka i savjeta direktno s terena i s ciljanom skupinom, izrađuju se akcijski planovi i strategije razvoja aktivnosti programa smanjenja šteta svih relevantnih javnih i zdravstvenih institucija na lokalnoj razini. Ostvarili smo kroz svoj rad i niz kvalitetnih partnerstava s provoditeljima javnih politika s područja zdravstva u civilnom sektoru na lokalnoj razini, te tako surađujemo s brojnim udrugama mladih i za mlade, humanitarnim, ljudsko-pravaškim udrugama i sl. (VCI, Naš san njihov osmijeh, Facebook humanitarci, pekara Corona i dr.)