Održan program jačanja zapošljivosti marginaliziranih skupina

U listopadu 2022. Udruga Institut je održala prvi tjedan zapošljavanja u sklopu kojega su naši djelatnici održali program jačanja zapošljivosti marginaliziranih skupina.

Program je proveden u sklopu projekta “Mehanizam strukturiranog dijaloga- osnaživanje OCD-ova za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”, a namijenjen je socijalno osjetljivim skupinama.

MODULI PROGRAMA:

Sudionici su prošli ukupno 5 modula kroz koje su naučili:

  • Modul 1. izrada profila korisnika: u sklopu prvog modula korisnici su uz mentorsku podršku identificirati svoje kompetencije te su razradili listu znanja i vještina koje posjeduju.
  • Modul 2. jačanje pripremljenosti za tržište rada: kroz drugi modul programa korisnici su izradili životopise prema primjeru Europass cv-a, korisnici će izrađivati zamolbe za posao. Sudionici su također odradili simulaciju razgovora za posao.
  • Modul 3. Poslovi budućnosti: Sudionici su se educirali o mogućnostima rada na računalu te su usvojili osnovne alate potrebne za rad na računalu.
  • Modul 4. Plan zapošljavanja: Korisnici su izradili individualni plan zapošljavanja koji sadrži realno ostvarive mogućnosti zaposlenja korisnika.
  • Modul 5. Individualno savjetovanje: Ovim modulom cilj je bio motivirati sudionike na aktivno provođenje svog plana zapošljavanja.

Projekt „Mehanizam strukturiranog dijaloga – osnaživanje OCD-ova na području Istarske županije“ koji provodi udruga Institut u partnerstvu s udrugom Čarobnjakov šešir, sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 437.194,74 kuna (85% iz proračuna EU+15% iz državnog proračuna).

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Institut Pula.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Logotipi-1024x343.png

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Broj poziva: UP.04.2.1.11.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva donijeli su Odluku o financiranju projekta „Mehanizam strukturiranog dijaloga – osnaživanje OCD-ova na području Istarske županije“ – UP.04.2.1.11.0244 u iznosu od 437.194,74 kuna. Projekt se financira iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Trajanje projekta je od 23.6.2022. do 23.6.2023.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014. – 2020. Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali


Odricanje od odgovornosti:

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Udruge Institut Pula i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske niti Europske Unije.