ODRŽANA RADIONICA O VIRUSNOM HEPATITISU I HIV-U ZA VISOKORIZIČNU SKUPINU

Danas 16.01.2023. u Drop In centru u Puli održana edukacija za visokorizičnu skupinu o virusnom Hepatitisu i HIV-u i podijeljeni edukativni materijali.


Hvala sponzorstvu  Lenis farmacevtike koji je omogućio tiskanje brošura i održavanje edukacije.