Potpisan ugovor s Istarskom Županijom o sufinanciranju provedbe projekata “UPEZ” i “I JA SAM ČOVJEK”


Potpisan ugovor s Istarskom Županijom o sufinanciranju provedbe projekata “UPEZ” i “I JA SAM ČOVJEK”

Župan Boris Miletić donio je Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje/sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj Županiji za 2022. godinu.

Potpisali smo ugovore o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte “UPEZ” i “I JA SAM ČOVJEK”.

UPEZ:

 • NAZIV PROJEKTA: UPEZ
 • Iznos potpore: 23.000,00 kn
 • Namjena: sufinanciranje provedbe
 • Trajanje projekta: 01.04.2022. – 31.03.2023.
 • O projektu:
  • PROGRAM UPEZ uključujući sve njegove elemente od kojih je zamjena – distribucija sterilnog pribora okosnica za realizaciju ciljeva –  znanstveno je dokazani odgovor na javnozdravstveni problem vezan uz zlouporabu droga. Pojavnost poliuporabe droga, kao i trendovi konzumiranja novih droga razlog su zbog kojih je program “zamjene igala” sastavna komponenta tercijarne prevencije. Korisnici sredstava ovisnosti žive na društvenoj margini okupljeni u manjim sličnim skupinama uz potpuni izostanak primarne osobnosti, značajno smanjenih kognitivnih sposobnosti, istaknute socijalne i emocionalne deprivacije.
  • Ovaj program ima za cilj okupiti korisnike droga na jednom mjestu, smanjiti zdravstvene, socijalne, ekonomske i društvene posljedice uzimanja droga kroz aktivnosti: zamjena pribora, podjela kondoma, sakupljanje infektivnog otpada s javnih površina, edukaciju korisnika o spolno odgovornom ponašanju, intervencijama kod predoziranja, te održavanje kontakata sa korisnicima droga na dnevnoj razini kako bi imali sto veći broj intervencija upućivanja korisnika u programe rehabilitacije.  Program nalazi svoju posebnost u tome sto je usmjeren na najisključivije društvene skupine

“I JA SAM ČOVJEK”:

 • NAZIV PROJEKTA: “I JA SAM ČOVJEK”
 • Iznos potpore: 35.000,00 kn
 • Namjena: sufinanciranje provedbe
 • Trajanje projekta: 01.04.2022. – 31.03.2023.
 • O projektu:
  • Projekt “I JA SAM ČOVJEK”  u svoj fokus stavlja čovjeka koji je zbog različitih okolnosti nalazi u problemu socijalne i ekonomske potrebe, isključenosti ili beskućništva.
  • Projektom  se osiguravaju;  humanitarna, socijalna i stručna i ljudska  pomoć i potpora, te se osigurava zadovoljavanje osnovnih fizioloških potreba uz mogućnost zbrinjavanja kroz dnevni boravak, ulični rad i  kroz stambeno zbrinjavanje ukoliko je potrebno. Aktivnosti su osmisljene na način da se međusobno podupiru te su na, neki način, paket intervencija usmjerenih na svakog korisnika kroz individualizirani model, potrebe korisnika stavlja u prvi plan, a prioritetno rješava temeljne ljudske i fiziološke potrebe, dok se sekundarno kontinuirano radi na pružanju psihosocijalne podrške sa ciljem stvaranja preduvjeta za potpunu reintegraciju u život, obitelj, tržište rada i drugo.

Ugovore je korisnicima svečano uručio i potpisao župan Istarske županije Boris Miletić.

Projekti “UPEZ” i “I JA SAM ČOVJEK” sufinancirani su iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu.


Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Istarske Županije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Istarske Županije