Potpisan ugovor s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva

Potpisali smo ugovor za projekt „Mehanizam strukturiranog dijaloga – osnaživanje OCD-ova na području Istarske županije“

Potpisali smo ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt „Mehanizam strukturiranog dijaloga – osnaživanje OCD-ova na području Istarske županije“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Naziv projekta: „Mehanizam strukturiranog dijaloga – osnaživanje OCD-ova na području Istarske županije“

Nositelj projekta: Udruga Institut Pula

Ukratko: Projekt “Mehanizam strukturiranog dijaloga – osnaživanje OCD-ova na području Istarske županije” fokusiran je na jačanje kapaciteta udruga na području Istarske županije za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima i za neposredan rad na područjima: zapošljavanje i socijalno uključivanje na lokalnoj razini, te za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Partnersko djelovanje, strukturirani menadžment volontera i inovativni alati doprinijet će održivosti inicijativa i kontinuiranoj podršci za zajednicu.

Partneri: Udruga Čarobnjakov šešir

Trajanje projekta: 23.06.2022.-23.06.2023. (12 mjeseca)

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Broj poziva: UP.04.2.1.11

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva donijeli su Odluku o financiranju projekta „Mehanizam strukturiranog dijaloga – osnaživanje OCD-ova na području Istarske županije“ – UP.04.2.1.11.0244 u iznosu od 437.194,74 kuna. Projekt se financira iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Trajanje projekta je od 23.6.2022. do 23.6.2023.

Projekt financiran iz: Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Cilj projekta:

Cilj projekta je osnaživanje kapaciteta udruga na području Istarske Županije za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima, neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz ESF i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Svrha projekta je također razviti inovativne online alate za razmjenu informacija i edukaciju, putem kojeg će OCD-ovi biti umreženi i dijeliti znanja i informacije te koordinirati rad volontera u kriznim situacijama.

Krajnji korisnici:

Krajnji korisnici ovog projekta su prvenstveno marginalizirane skupine i skupine u nepovoljnom položaju te opća populacija i ostale organizacije civilnog društva s kojima je planirana suradnja u provedbi i razradi aktivnosti s ciljem pružanja podrške zajednici u kriznim situacijama.

Kontakt za više informacija:

Voditelj – Udruga Institut Pula:

Koordinator – Čarobnjakov šešir

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Broj poziva: UP.04.2.1.11.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva donijeli su Odluku o financiranju projekta „Mehanizam strukturiranog dijaloga – osnaživanje OCD-ova na području Istarske županije“ – UP.04.2.1.11.0244 u iznosu od 437.194,74 kuna. Projekt se financira iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Trajanje projekta je od 23.6.2022. do 23.6.2023.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014. – 2020. Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali


Odricanje od odgovornosti:

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Udruge Institut Pula i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske niti Europske Unije.