Autorske publikacije i mediji

 

Pristupi članku na linku ili klikom na sliku.
Superžene, hvala vam! 

Povodom Dana žena naša predsjednica Varja Bastiančić predstavljena je kao Superžena Hrvatske.

Zahvaljujemo redakciji 24SATA Podružnice Pula koja ju je predložila.

 

 

Pristupi brošuri na linku ili klikom na sliku.
Kako se predstaviti poslodavcu – Brošura za podršku pri lakšoj pripremi za nastup na tržištu rada
Kreiranje brošure i projekt PULA4NEET sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014.-2020. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi brošuri na linku.

Brošura Spolno prenosive bolesti

Hvala sponzorstvu Lenis farmacevtike koji je omogućio tiskanje brošura i održavanje edukacije. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi letku na linku.
Informativni letak projekta PULA4NEET


Kreiranje letka i projekt PULA4NEET sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014.-2020. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi brošuri na linku
Brošura – Obuka osoblja u noćnim lokalima

Projekt “Zdrav i siguran noćni život mladih”  Ova brošura tiskana je u sklopu projekta S.N.O.-Sigurnije noćno okruženje, 2018. godine”. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi brošuri na linku
Brošura – Standardi za poboljšanje zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta u ugostiteljskoj industriji 

PRIRUČNIK O PRIMJENI I ANALIZA UČINKOVITOSTI

Ova brošura tiskana je u sklopu projekta S.N.O.-Sigurnije noćno okruženje, 2018. godine”. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi brošuri na linku
Brošura – Standardi za poboljšanje zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta u ugostiteljskoj industriji 

OSNOVNE ČINJENICE ZA MENADŽMENT

Ova brošura tiskana je u sklopu projekta S.N.O.-Sigurnije noćno okruženje, 2018. godine”. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi brošuri na linku.

Brošura – Lav u meni – Program prevencije pušenja među mladima.

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku pomoć Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, u sklopu programa prevencije „Lav u meni“. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula.

Pristupi letku na linku.

Letak – Drop-In Centar

Rad “Drop – in” centra fnanciraju: Ministarstvo zdravlja RH, Istarska županija i Grad Pula. Letak je tiskan sredstvima Ministarstva zdravlja RH. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula