Provedba projekta „Lav u meni“

Lav u meni fotkaProjekt  „Lav u meni“ podrazumijeva intervencije organizirane prema socijalnim uvjetima koji utječu na pojavu poremećaja u ponašanju i/ili rizičnih ponašanja, osigurava pozitivan i zdrav razvoj djeci, mladima i odrasloj populaciji. Glavni cilj projekta je informirati mlade osobe o nepušenju kao kvalitetnijem načinu života te smanjiti broj pušača u odrasloj dobi. Sa svrhom, odnosno specifičnim ciljem: smanjenje postojeće konzumacije cigareta među mladima, ojačavanje samopoštovanja mladih kako bi se oduprli utjecaju vršnjaka,motiviranje učenika za sudjelovanje u aktivnostima prevencije, proširivanje znanja učenika o štetnosti duhanskih proizvoda, pokušaja utjecaja na formiranje stavova o pušenju, uključivanje roditelja u program te poticanje razgovora u obitelji o problemima ovisnosti, smanjenje postojećeg broja odraslih pušača, informiranje javnosti o štetnosti cigareta.

Jedna od aktivnosti u projekta „Lav u meni“ je edukativna radionica za učenike na temu prevencije pušenja cigareta i jačanja slike o sebi kod učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola. Do travnja 2016. g. Radionice su provedene u 15 gradova na području Istarske županije. Projekt će se i dalje kontinuirano provoditi do studenog 2016. Dvosatnu interaktivnu edukaciju provode psihologinja i odgajatelj, zaposlenici Udruge Institut Pula. Učenicima su nakon svakog predavanja podijeljene brošure koje sadržajem prate edukaciju, a možete ih skinuti ovdje.