Sudjelovali smo na 1. sastanku sa Ministrom zdravstva na temu predstojeće zdravstvene reforme u sklopu Dana otvorenih vrata ministarstva.

Dana 19.01.2023. sudjelovali smo na 1. sastanku sa Ministrom zdravstva na temu predstojeće zdravstvene reforme u sklopu Dana otvorenih vrata ministarstva.


Zahvaljujemo na pozivu za sudjelovanje, ali puno više pozdravljamo osobnu inicijativu ministra dr.sc.Vilija Beroša da oko sebe okupi udruge pacijenata i čuje na koje probleme i prepreke nailazimo i mi kao organizacije i naši korisnici, odnosno sami pacijenti. 


Udruga Institut Pula iskoristila je priliku da ukaže na ogroman problem i propust kojeg je administracija nametnula.

Bastiančić navodi:

Činjenica da građani RH sa gubitkom adrese gube i pravo na redovnu zdravstvenu zaštitu, odnosno, ukoliko ne mogu izraditi osobnu iskaznicu jer nemaju adresu prebivališta, NEMAJU PRAVO NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ZDRAVSTVENU SKRB I NJEGU. Smatramo to nedopustivim, a posebno zato što se radu o osobama koje su ionako narušene slike zdravlja. Dodatno smatramo da je ovaj oblik penaliziranja dehumanizacija korisnika koji su ionako na samoj margini Hrvatskog društva. 


Dobili smo riječ i ministra i državne tajnice da su spremni zajedno sa resornim ministarstvom riješiti ovaj gorući problem i garanciju da će se adresa kao prepreka za zdravstvenu skrb uklonit.

Iščekujemo naredni susret kada će nam se dati uvid u poduzete radnje i mjere. Poštovana Vlado RH i poštovani ministre u ime svih građana RH koji nemaju zdravstveno osiguranje zbog adrese kažemo: “VELIKO HVALA “ i vjerujemo da će ova besmislena i nepoštena situacija postati prošlost.